Start  / Oferta 

Nasza oferta

Czym jest Puffing?

Technologia puffingu zastosowana do suszenia materiałów biologicznych (np. owoców i warzyw) wymaga nowatorskich rozwiązań. Taką unikalną instalacją technologiczną jest wielobębnowa suszarka próżniowa MIVAC-3.

W suszarkach konwencjonalnych (taśmowych, bębnowych lub komorowych) proces suszenia w końcowym etapie, gdy wilgotność materiału jest już poniżej 20%, jest bardzo powolny (trwa nawet kilka godzin) i temperatura suszonego materiału jest wysoka. Ma to negatywny wpływ na jakość suszu – materiał traci bowiem składniki aktywne biologicznie, a przede wszystkim witaminy.

W przeciwieństwie do tego prowadzenie procesu suszenia w obniżonym ciśnieniu przy dostarczaniu energii z odpowiednio dobraną mocą w komorze procesowej pozwala uzyskać susz o unikalnych własnościach, nieosiągalnych metodami konwencjonalnymi. W procesie, który jest realizowany w suszarce MIVAC-3 wyeliminowane są wszystkie niekorzystne czynniki wpływające na jakość otrzymywanego suszu. Proces suszenia jest bardzo szybki (zwykle trwa 1-3 minut), a ponadto dzięki utrzymywaniu w komorze niskiego ciśnienia, znacznie obniżona jest temperatura wrzenia wody i tym samym temperatura materiału w trakcie procesu suszenia.

Charakterystyczną cechą tego produktu jest efekt spulchniania suszonych kawałków owoców lub warzyw - efekt "Puffingu". Powstający tą metodą susz ma unikalne własności: zachowane są składniki aktywne biologicznie i ma strukturę porowatą (chrupiącą) o silnych własnościach higroskopijnych.Jak to działa?

PROCES SUSZENIA w wielobębnowej suszarce MIVAC-3 podzielony jest na trzy cykle.

1. Właściwy proces puffingu
Materiał umieszczony w bębnie z obniżonym ciśnieniem znajdującym się przy wysoko częstotliwościowych generatorach Tesli nagrzewany jest dostarczoną energią. Przez odpowiednie zredukowanie ciśnienia w bębnie dielektrycznym możliwe jest prowadzenie szybkiego procesu suszenia w warunkach nagrzania uszlachetnianego materiału do stosunkowo niskich temperatur (np. do 40 - 60°C), co pozwala uzyskiwać produkty o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Po cyklu suszenia z odpowiednio dobranym czasem i mocą – bęben z materiałem przemieszczany jest do nowej pozycji, poza strefę dostarczania energii.

2. Etap stabilizacji produktu
Materiał w obracającym się bębnie utrzymywany jest w obniżonym ciśnieniu. Wciąż jeszcze występuje proces parowania, dzięki czemu obniża się temperatura suszu. Skoncentrowane cukry organiczne utwardzają się stabilizując wymiary kawałków suszonego materiału (kostek, płatków itp.).

3. Zakończenie procesu
Rura z suszem przemieszczana jest do pozycji, w której wyłączony jest obrót bębna, wnętrze bębna jest zapowietrzane i wysuszony materiał jest usuwany z bębna. Następnie do tego samego bębna wprowadzana jest nowa porcja materiału.


Opracowana procedura pozwala na równoczesną realizację opisanych cykli w trzech rurach okresowo przemieszczanych wewnątrz metalowej komory suszarki – w jednej rurze prowadzony jest proces suszenia (dostarczania energii), w drugiej proces stabilizacji produktu i w trzeciej wyładunek oraz załadunek porcji materiału. Opisane rozwiązanie pozwala na optymalne wykorzystanie wysoko częstotliwościowych generatorów Tesli – jeden zespół takich generatorów wykorzystany jest do nagrzewania suszu kolejno we wszystkich rurach. Ma to istotny wpływ na wydajność procesu suszenia realizowanego w jednej suszarce.Unikalna technologia

Innowacyjność puffingu zawdzięczamy wdrożeniu unikalnych rozwiązań technicznych. Opisany proces realizowany jest w suszarce o wyjątkowej konstrukcji - ze specjalnym układem napędzającym bębny. Z okresowym kontrolnym przemieszczaniem bębnów wewnątrz metalowej komory oraz ze złożonym układem próżniowym umożliwiającym synchroniczne odpompowywanie powietrza z poszczególnych rur i ich zapowietrzanie w odpowiednich momentach.
Czym jest MIVAC-3?

Suszarka MIVAC-3 składa się z trzech bębnów dielektrycznych umieszczonych wewnątrz metalowej komory, przy czym obracające się bębny dielektryczne z suszonym materiałem okresowo przemieszczane są wewnątrz tej komory. Urządzenie MIVAC-3 jest konstrukcją, pozwalającą prowadzić proces suszenia w skali przemysłowej. Jest wyposażone w rozbudowane układy automatyki i jego obsługa może być prowadzona przez jedną osobę. Maszyna MIVAC-3 oferowana jest wraz z kompletną linią technologiczną (bez modułu pakowania).

Oryginalna konstrukcja suszarki oraz technologie suszenia z jej użyciem chronione są zgłoszeniem patentowym. Firma MicroFood oferuje nie tylko technologię, ale także dostarczenie i montaż kompletnej linii technologicznej wraz z nadzorem nad jej uruchomieniem. Istnieje możliwość zakupienia licencji. Oferujemy doradztwo zarówno w kwestii puffingu jak i prowadzenia linii technologicznej.
*1 oferta nie dotyczy modułu pakowania Podgląd folderu technologicznego